Junior Omgevingsplanjurist

Jij zorgt ervoor dat de regels omtrent bouwen, ruimtelijke ordening en milieu worden nageleefd. Hoe je deze regels moet handhaven ga leren. 

 • Advies
 • Overheid
 • Zuid-Holland
 • 2200 - 3000

Dit zijn je belangrijkste taken

In de functie van Junior Handhavingsjurist Omgevingsrecht vervul je de rol als beschermer van onze leefomgeving. Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de voorschriften met betrekking tot bouw, ruimtelijke ordening en milieu strikt worden nageleefd. Waar nodig treed je handhavend op. Gedurende het eerste jaar van je functie als Junior Handhavingsjurist Omgevingsrecht ontwikkel je de vaardigheden om effectief te opereren binnen de gemeente. Je leert gebruik te maken van bestuursrechtelijke instrumenten om de vormgeving en kwaliteit van onze omgeving te waarborgen, zoals bepaald in de geldende wet- en regelgeving.

Stel je voor: er worden zonder toestemming van de gemeente zonnepanelen geïnstalleerd op een gebouw dat deel uitmaakt van een beschermd dorps- of stadsgezicht. Of er is een constructie opgericht waarvoor een vergunning vereist is, maar deze is nooit aangevraagd. Als Handhavingsjurist Omgevingsrecht onderneem jij actie en tref je maatregelen tegen de overtreders. Je voert onderzoek uit om de verantwoordelijke partij te achterhalen, analyseert de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, bekijkt de mogelijkheden voor eventuele legalisatie en beoordeelt welke sancties mogelijk zijn. Tevens werk je nauw samen met inspecteurs en toezichthouders. Je stelt zelfstandig besluiten op en raadpleegt collega's voor advies over de inhoud. Dankzij jouw expertise ben je in staat om op een doeltreffende en rechtmatige wijze op te treden tegen de overtreding en de schade aan de leefomgeving te herstellen.

In de Trainee ga je ook verschillende soft skills trainen. Vaardigheden die je gaat verbeteren zijn je communicatie vaardigheden, integriteit en samenwerking. 

Hier kom je te werken

Mensen vormen de kern van de dienstverlening bij onze opdrachtgever. Je komt te werken voor een jong en eigenzinnig adviesbureau. De focus ligt op de vakgebieden Omgevingsrecht, Omgevingswet, Veiligheid & Bijzondere Wetten en Financiën.

Dit krijg je ervoor terug

 • Hybride en flexibel werken
 • Continu leren en ontwikkelen
 • Persoonlijk ontwikkelplan
 • Kennisuitwisseling
 • Op maat gemaakte mobiliteit
 • Gezamenlijke bedrijfsuitjes en activiteiten

Dit heb je nodig

 • Je hebt (bijna) een hbo- en wo-diploma rechten op zak.
 • Je wil 32 uur tot 36 uur werken

Reageer op deze vacature

 • Solliciteren
 • Solliciteren via WhatsApp